Dịch vụ

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG, GAME ĐA NỀN TẢNG

• Phát triển ứng dụng, game đa nền tảng (Android, Windows Phone, iOS, Web, PC) theo yêu cầu của khách hàng.
• Gia công các hạng mục trong quy trình phát triển ứng dụng, game đa nền tảng.
• Gia công các hạng mục trong quy trình phát triển ứng dụng, game đa nền tảng.

* Xem thêm sản phẩm của chúng tôi tại đây:
www.apps1pro.com
www.apps1free.com

LIÊN KẾT, PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

• Liên kết, hợp tác với các nhà phân phối quảng cáo trên ứng dụng, game và web.
• Nhận đặt hàng quảng cáo cho các sản phẩm, doanh nghiệp.
• Tư vấn, cung cấp các giải pháp SEO toàn diện, hiệu quả.

TƯ VẤN, CUNG CẤP GIẢI PHÁP, THIẾT KẾ PHẦN MỀM, WEBSITE

• Cung cấp giải pháp, phát triển website theo yêu cầu của khác hàng.
• Cung cấp giải pháp, phát triển phần mềm theo yêu cầu của khác hàng.
• Gia công các hạng mục trong quy trình phát triển website, phần mềm.
• Tư vấn, hỗ trợ phát triển website, phần mềm.

HỢP TÁC, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

• Đào tạo theo yêu cầu của người học các lĩnh vực như lập trình, thiết kế đồ. họa, kiểm thử phần mềm, SEO,...
• Hợp tác chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực.